VERGUNINGEN
IN HET WEB VERSTRIKT RAKEN De afgelopen jaren is, mede door veranderde wet- en regelgeving, de werkdruk voor organisaties flink toegenomen. Inmiddels heeft de overheid maar liefst bijna 140 wetten regels opgesteld voor o.a. verenigingen en stichtingen. Deze ongekende, en onhoudbare, regldruk vanuit de overheid is funest voor de inzet van vrijwilligersorganisaties. De Nederlandse Organisatie Vrijwilligers (NOV) maakt zich hierover al langer druk en is gestart met de campagne “Stop de regeldruk”. In het filmpje hiernaast wordt helder uit bde doeken gedaan waar de schoen wringt. Maar misschien nog wel belangrijker is het vergaande risico van aansprakelijkheid voor stichtingen, verenigingen en haar bestuursleden, zelfs ook in privé. Het zijn vaak niet eenvoudige onderwerpen en er bestaat veel onduidelijkheid over waaraan je als organisatie nu wel of niet moet voldoen. Voor dat je het weet raak je verstrikt in het web van allerlei zaken waar je als vrijwilliger helemaal niet voor gekozen hebt en die het werk er niet leuker op maken. Op de pagina WET & REGELGEVING beschrijven wij alle onderwerpen waar je als organisator van evenementen mee te maken krijgt.
Maar misschien nog wel belangrijker is het vergaande risico van aansprakelijkheid voor stichtingen, verenigingen en haar bestuursleden, zelfs ook in privé (hoofdelijk). Het zijn vaak niet eenvoudige onderwerpen en er bestaat veel onduidelijkheid over waaraan je als organisatie nu wel of niet moet voldoen. Voor dat je het weet raak je verstrikt in het web van allerlei zaken waar je als vrijwilliger helemaal niet voor gekozen hebt en die het werk er niet leuker op maken. Op de pagina WET & REGELGEVING beschrijven wij alle onderwerpen waar je als organisator van evenementen mee te maken krijgt. DE UITDAGING Werkgroep Evenementen Baarn (het WEB) heeft bij de organisaties van grotere evenementen geïnventariseerd waar de “pijnpunten” liggen. Zaken kunnen volgens het WEB goed collectief worden geregeld in het belang van alle partijen. Het WEB zal daarin de spreekbuis zijn voor de vrijwilligersorganisaties richting de gemeente Baarn en andere partijen. Gijs & Wouter gaan als “spindoctors van het WEB” die uitdaging graag aan. Al in de loop van 2022 zijn er diverse gesprekken geweest met de wethouder cultuur. Er zijn daarbij duidelijke afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door de gemeente Baarn. Ook vanuit de gemeenteraad zijn er zorgen uitgesproken en vragen gesteld door het CDA (februari 2023). Ook daar zijn toezeggingen op gedaan door de wethouder. Tot op heden is er nog veel onduidelijkheid en is er van de zijde van de gemeente weinig nieuws te melden. Nog steeds heeft de gemeente Baarn, bijvoorbeeld in de cultuurvisie, het over haar rol als “verbinder, regisseur, procesbegeleider en toetser” en zegt vooral te willen faciliteren. Maar dan zal er toch echt meer geluisterd moeten worden naar de verenigingen en stichtingen. Niet d.m.v. een vragenformulier, het toezenden van informatie per mail of een informatieavond organiseren, maar door werkelijk in gesprek te gaan met deze partijen. Ga naar die clubs toe. Eerst dan krijg je de probleemstelling helder in beeld maar verneem je vaak ook belangrijke informatie over een mogelijke oplossingsrichting. Doen we dat niet, maar blijven we maar wat roepen en blijven we vertrouwen op (voor veel geld) ingehuurde adviesbureaus, dan verliezen we de aansluiting met het veld en vergroten we het risico een belangrijk deel van ons cultuurhistorisch erfgoed te zullen verliezen. Dan zullen meer organisaties stoppen. En dat is dan voor altijd. Onomkeerbaar. Laten we stoppen met steeds weer opnieuw initiatieven ontwikkelen en mooie plannen te schrijven met wollige doelstellingen die niet of nauwelijks haalbaar zijn maar laten we aan de slag gaan met het koesteren wat we hebben. Los daarom eerst de problemen op om verdere afbraak te voorkomen. Het is twee voor twaalf. Lees op de pagina WET & REGELGEVING welke onderwerpen actueel zijn voor de Baarnse evenementenorganisaties. Als werkgroep zijn we trots op wat inmiddels is bereikt maar is het nog te vroeg om tevreden te zijn. Wij zullen dan ook doorgaan om, in nauw contact met de gemeente, zaken te verbeteren. Werkgroep Evenementen Baarn info@werkgroepevenementenbaarn.nl Gijs J. Kranendonk (06-51528558) Wouter Eijbaard (06-30491153)
IN HET WEB VERSTRIKT RAKEN De afgelopen jaren is, mede door veranderde wet- en regelgeving, de werkdruk voor organisaties flink toegenomen. Inmiddels heeft de overheid maar liefst 135 wetten en regels opgesteld voor o.a. verenigingen en stichtingen. Een kleine vereniging heeft al te maken met zo’n 40 wetten en regels. De voetbalclub al over de honderd. Deze ongekende, en onhoudbare, regeldruk vanuit de overheid is funest voor de inzet van vrijwilligersorganisaties. De Nederlandse Organisatie Vrijwilligers (NOV) maakt zich hierover al jaren druk en is gestart met de campagne “Stop de regeldruk”. In het filmpje hiernaast wordt zeer helder uit de doeken gedaan waar de schoen wringt.

WAT IS HET WEB

Als organisator van evenementen ben je de spin in het WEB van alle

activiteiten. Dat is leuk. Daar doe je het voor.

Maar er is ook een risico. Voor dat je het weet raak je verstrikt in het

WEB van de veranderende wet- en regelgeving omtrent o.a.

vergunningen, veiligheid en aansprakelijkheid. En dat is minder leuk.

Gijs Kranendonk en Wouter Eijbaard zijn de initiatiefnemers van het

WEB: de Werkgroep Evenementen Baarn (2022).

Zij willen een betere samenwerking en afstemming met orgisatoren

van de grotere evenementen onderling maar ook de discussie

aangaan met de gemeente Baarn.

Een aantal zaken zullen drastisch moeten veranderen om

evenementen voor Baarn in de toekomst te kunnen blijven behouden.

DE SPIN IN HET WEB In Baarn kennen we vele vrijwilligersorganisaties die jaarlijks fantastische evenementen organiseren. Wat zou Baarn zijn zonder Koningsdag, All Together Festival, Cultureel Festival of Vorstelijk Proeven? Honderden vrijwilligers zetten zich in om deze feesten voor Baarn mogelijk te maken. Aan het bestuur van de verenigingen en stichtingen de taak om alle activiteiten goed, veilig en volgens de regels te laten verlopen en ervoor te zorgen dat er voor de evenementen voldoende inkomsten zijn uit o.a. subsidies, giften en sponsorgelden. Dat is altijd een uitdaging. VOORBEELDEN VAN ENKELE GROTERE EVENEMENTEN IN BAARN: SINTERKLAAS IN BAARN CULTUREEL FESTIVAL AVONDVIERDAAGSE KONINGSDAG ALL TOGETHER FESTIVAL LUMINEUS MIDSUMMER CELEBRATION VORSTELIJK PROEVEN
DE SPIN IN HET WEB In Baarn kennen we vele vrijwilligersorganisaties die jaarlijks fantastische evenementen organiseren. Wat zou Baarn zijn zonder Koningsdag, All Together Festival, Cultureel Festival of Vorstelijk Proeven? Honderden vrijwilligers zetten zich in om deze feesten voor Baarn mogelijk te maken. Aan het bestuur van de verenigingen en stichtingen de taak om alle activiteiten goed, veilig en volgens de regels te laten verlopen en ervoor te zorgen dat er voor de evenementen voldoende inkomsten zijn uit o.a. subsidies, giften en sponsorgelden. Dat is altijd een uitdaging. IN HET WEB VERSTRIKT RAKEN De afgelopen jaren is, mede door veranderde wet- en regelgeving, de werkdruk voor organisaties flink toegenomen. Inmiddels heeft de overheid maar liefst bijna 140 wetten en regels opgesteld voor o.a. verenigingen en stichtingen. Een kleine vereniging heeft al te maken met zo’n 40 wetten en regels. De voetbalclub al over de honderd. Deze ongekende, en onhoudbare, regeldruk vanuit de overheid is funest voor de inzet van vrijwilligersorganisaties. De Nederlandse Organisatie Vrijwilligers (NOV) maakt zich hierover al jaren druk en is gestart met de campagne “Stop de regeldruk”. In het filmpje hiernaast wordt zeer helder uit de doeken gedaan waar de schoen wringt. Maar misschien nog wel belangrijker is het vergaande risico van aansprakelijkheid voor stichtingen, verenigingen en haar bestuursleden, zelfs ook in privé (hoofdelijk). Het zijn vaak niet eenvoudige onderwerpen en er bestaat veel onduidelijkheid over waaraan je als organisatie nu wel of niet moet voldoen. Voor dat je het weet raak je verstrikt in het web van allerlei zaken waar je als vrijwilliger helemaal niet voor gekozen hebt en die het werk er niet leuker op maken. Op de pagina WET & REGELGEVING beschrijven wij alle onderwerpen waar je als organisator van evenementen mee te maken krijgt. DE UITDAGING Werkgroep Evenementen Baarn (het WEB) heeft bij de organisaties van grotere evenementen geïnventariseerd waar de “pijnpunten” liggen. Zaken kunnen volgens het WEB goed collectief worden geregeld in het belang van alle partijen. Het WEB zal daarin de spreekbuis zijn voor de vrijwilligersorganisaties richting de gemeente Baarn en andere partijen. Gijs & Wouter gaan als “spindoctors van het WEB” die uitdaging graag aan. Al in de loop van 2022 zijn er diverse gesprekken geweest met de wethouder cultuur. Er zijn daarbij duidelijke afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door de gemeente Baarn. Ook vanuit de gemeenteraad zijn er zorgen uitgesproken en vragen gesteld door het CDA (februari 2023). Ook daar zijn toezeggingen op gedaan door de wethouder. Tot op heden is er nog veel onduidelijkheid en is er van de zijde van de gemeente weinig nieuws te melden. Nog steeds heeft de gemeente Baarn, bijvoorbeeld in de cultuurvisie, het over haar rol als “verbinder, regisseur, procesbegeleider en toetser” en zegt vooral te willen faciliteren. Maar dan zal er toch echt meer geluisterd moeten worden naar de verenigingen en stichtingen. Niet d.m.v. een vragenformulier, het toezenden van informatie per mail of een informatieavond organiseren, maar door werkelijk in gesprek te gaan met deze partijen. Ga naar die clubs toe. Eerst dan krijg je de probleemstelling helder in beeld maar verneem je vaak ook belangrijke informatie over een mogelijke oplossingsrichting. Doen we dat niet, maar blijven we maar wat roepen en blijven we vertrouwen op (voor veel geld) ingehuurde adviesbureaus, dan verliezen we de aansluiting met het veld en vergroten we het risico een belangrijk deel van ons cultuurhistorisch erfgoed te zullen verliezen. Dan zullen meer organisaties stoppen. En dat is dan voor altijd. Onomkeerbaar. Laten we stoppen met steeds weer opnieuw initiatieven ontwikkelen en mooie plannen te schrijven met wollige doelstellingen die niet of nauwelijks haalbaar zijn maar laten we aan de slag gaan met het koesteren wat we hebben. Los daarom eerst de problemen op om verdere afbraak te voorkomen. Het is twee voor twaalf. Lees op de pagina WET & REGELGEVING welke onderwerpen actueel zijn voor de Baarnse evenementenorganisaties. Als werkgroep zijn we trots op wat inmiddels is bereikt maar is het nog te vroeg om tevreden te zijn. Wij zullen dan ook doorgaan om, in nauw contact met de gemeente, zaken te verbeteren. Werkgroep Evenementen Baarn info@werkgroepevenementenbaarn.nl Gijs J. Kranendonk (06-51528558) Wouter Eijbaard (06-30491153)

WAT IS HET WEB

Als organisator van evenementen ben je de spin in

het WEB van alle activiteiten. Dat is leuk. Daar doe

je het voor.

Maar er is ook een risico. Voor dat je het weet raak

je verstrikt in het WEB van de veranderende wet-

en regelgeving omtrent o.a. vergunningen,

veiligheid en aansprakelijkheid. En dat is minder

leuk.

Gijs Kranendonk en Wouter Eijbaard zijn de

initiatiefnemers van het WEB: de Werkgroep

Evenementen Baarn (2022).

Zij willen een betere samenwerking en

afstemming met orgisatoren van de grotere

evenementen onderling maar ook de discussie

aangaan met de gemeente Baarn.

Een aantal zaken zullen drastisch moeten

veranderen om evenementen voor Baarn in de

toekomst te kunnen blijven behouden.

KLIK HIER OM NAAR WET & REGELGEVING TE GAAN